TV och radiogudstjänst Pernå kyrka

sö 21.3 kl. 12.00 - 13.00
Verksamhet på annan plats

Delta i gudstjänsten på Yle Teema Fem kl. 12.00 eller på Yle Vega kl. 13.03 eller när du vill via Arenan.

Helgdag: Marie bebådelsedag, Tema: Herrens tjänarinna, Verksamhet på annan plats, Liturg: Hällström af, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Merja Mäkivirta, Vera Tollander, Församlingsmästare: Jari Bergström, Musikgrupp: Gisèla Gren-Nordström, Psalmer: 54:1-3; (707, 716); 53:4; 57; 52; 289:3-4, Kollekt: för främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)


Arrangör

Agricola svenska forsamling