Palmsöndagens gudstjänst på nätet och Kyrkkaffe Live

sö 28.3 kl. 13.00
Pernå kyrka

Vi deltar i gudstjänsten på distans.

Helgdag: Palmsöndagen, Tema: Ärans konung på förnedringens väg, Pernå kyrka, Liturg: Hällström af, Predikant: Hällström af, Kantor: Merja Mäkivirta, Vera Tollander, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Assistent: Dan Krogars, Jennifer Smeds, Psalmer: 79; (711, 716) 847; 87; 192, Kollekt: För utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f., (Skarpskyttegatan 13 A 3, 00120 Helsingfors, referensnummer för betalning via bank 10430120211410 och MobilePay-nummer 25800)

SLEF:s insamlingstillstånd: RA72017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022 i Finland i enlighet med SLEF:s verksamhetsbudget för motsvarande period


Arrangör

Agricola svenska forsamling