Nattvardsgudstjänst

on 21.4 kl. 15.00 - 15.45
Sarvsalö kapell

Vi firar nattvardsgudstjänst, högst sex deltagare. Anmäl senast 20.4 kl. 13 per textmeddelande till Stina Lindgård, tfn +35850 382 7524.

Helgdag: Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini), Sarvsalö kapell, Liturg: Stina Lindgård, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén


Arrangör

Agricola svenska forsamling