Tvåspråkig gudstjänst stupades dag på nätet

sö 16.5 kl. 11.00
Lappträsk kyrka

De stupades dag. Gemensam gudstjänst med Agricola finska församling.

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi), Tema: Väntan på den heliga Anden, Lappträsks kyrka, Liturg: Hällström af, Tuire Huovinen-Westerlund, Kantor: Suvi af Hällström, Vera Tollander, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Assistent: Bettina Laaksonen, Fredrik Geisor, Jennifer Smeds, Psalmer: På finska: 124:1,4; 328:4.
På svenska: 110:1,4-5.
På finska: 584.
På svenska: 451.
Syndabekännelse 702, tackbön 715., Kollekt: För stöd för personer som utsatts för människohandel. Elpida r.f., (Stenbackavägen 32, 64300 Lappfjärd, FI91 4963 0010 1191 51)
Tillståndsnummer: RA/2020/938 Beviljat: 2.9.2020
Polisstyrelsen insamlingsperiod: 1.10.2020 - 30.9.2021
Insamlingstillståndet gäller för hela Finland, utom Åland


Arrangör

Agricola svenska forsamling