Gudstjänst på nätet

sö 23.5 kl. 10.00
Liljendal kyrka

Gudstjänst på nätet

Helgdag: Pingstdagen, Tema: Den heliga Andens utgjutande, Liljendal kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Maria Viksten, Assistent: Dan Krogars, Jennifer Smeds, Musikgrupp: Elina Mieskolainen, violin, Psalmer: 118, 826, 117, 111:1-3,8, 855, 119:1,7, Kollekt: För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

Du kan stöda arbetet på följande sätt:
Ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809
Sänd ett SMS med texten KOLLEKT10 (10 €) till numret 16155.
Ge en gåva till FI38 8000 1400 1611 30. Märk gåvan: KOLLEKT
Gör en donation på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/kollekt
Insamlingstillstånd: RA/2020/1538, Åland ÅLR 2020/6483.


Arrangör

Agricola svenska forsamling