Högmässa i Lappträsk kyrka

sö 13.6 kl. 10.00
Lappträsk kyrka

Välkommen att fira högmässa inom restriktionerna.

Helgdag: 3 söndagen efter pingst, Tema: Kallelsen till Guds rike, Lappträsks kyrka, Liturg: Präst Vikarie, Predikant: Mayvor Wärn-Rancken, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 534:1-4; (700; 716) 153; 128:1-3; 422:1,4-5; 228; 805, Kollekt: För sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom, (Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby, FI92 4055 9120 0009 78)


Arrangör

Agricola svenska forsamling