Högmässa i Andreaskapellet

sö 20.6 kl. 16.00
Andreaskapellet i Andersby

Välkommen att fira högmässa!

Helgdag: 4 söndagen efter pingst, Tema: Förlorad och återfunnen, Andreaskapellet, Liturg: Präst Vikarie, Predikant: Linus Stråhlman, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Jari Bergström, Psalmer: 534:1-4; (704; 716) 153; 266:1-3; 938; 224; 805., Kollekt: För grundskol- och yrkesutbildning, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)


Arrangör

Agricola svenska forsamling