Högmässa i Strömfors kyrka

lö 26.6 kl. 16.00
Strömfors kyrka

Välkommen att fira högmässa!

Helgdag: Midsommardagen (Johannes döparens dag), Tema: Vägröjaren, Strömfors kyrka, Liturg: Hällström af, Kantor: Merja Mäkivirta, Psalmer: 535, (705, 715,) 153, 302, 921, 924, 534:3,4, Kollekt: För att utveckla och upprätthålla retreatverksamheten vid Retreatgården Snoan. Retreatstiftelsen, (c/o Församlingsförbundet, Tölötorggatan 2 B, 00260 Helsingfors, FI14 4055 5452 3222 87)


Arrangör

Agricola svenska forsamling