Högmässa i Lovisa kyrka

sö 27.6 kl. 13.00

Lovisa kyrka

Välkommen att fira högmässa!

Helgdag: 5 söndagen efter pingst, Tema: Var barmhärtiga, Lovisa kyrka, Liturg: Hällström af, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Pertti Rajala, Psalmer: 504, (705, 715,) 151, 885, 889, 883, 290:1, Kollekt: För utvecklandet av konfirmandarbetet, Kyrkans central för det svenska arbetet, (Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling