Högmässa i Lappträsk kyrka

sö 11.7 kl. 10.00
Lappträsk kyrka

Välkommen att fira högmässa!

Helgdag: 7 söndagen efter pingst, Tema: Kärlekens lag, Lappträsks kyrka, Liturg: Hällström af, Kantor: Kantor Vikarie, Församlingsmästare: Pertti Rajala, Psalmer: (707, 717,), Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referens-lista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling