Högmässa i Lappträsk kyrka

sö 25.7 kl. 10.00
Lappträsk kyrka

Välkommen att fira högmässa!

Helgdag: 9 söndagen efter pingst, Tema: Sanning och sken, Lappträsks kyrka, Liturg: Karl af Hällström, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Jari Bergström, Psalmer: 504,(708, 715,)148, 201, 940, 167, 218, 284:1,2, Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar-
förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)


Arrangör

Agricola svenska forsamling