Högmässa i Liljendal kyrka

sö 1.8 kl. 10.00
Liljendal kyrka

Välkommen att fira högmässa!

Helgdag: 10 söndagen efter pingst, Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor, Liljendal kyrka, Liturg: Karl af Hällström, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 921; (709, 716,) 286:3; 249; 538:7-9; 486; 828., Kollekt: För omsorgsarbetet, Kyrkans central för det svenska arbetet, (Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling