Strömmad högmässa i Lappträsk kyrka

sö 22.8 kl. 10.00
Lappträsk kyrka

Välkommen att fira högmässa, på plas! Mässan är både öppen för församlingen och strömmad. Mässan strömmas och kan ses på församlingens Youtube kanal och på Facebook.

Helgdag: 13 söndagen efter pingst, Tema: Jesus vår helare, Lappträsks kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 165:1, 3, 5; 286:3; 461; 486; 805, Kollekt: För utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet, Kyrkans central för det svenska arbetet, (Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling