Högmässa i Lovisa kyrka

sö 5.9 kl. 13.00

Lovisa kyrka

Välkommen att fira högmässa

Helgdag: 15 söndagen efter pingst, Företagardagen, Tema: Tacksamhet, Lovisa kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Jari Bergström, Psalmer: 181:1,4-5; 279:4; 876; 204; 471; 451, Kollekt: För att stärka de ungas utkomstmöjligheter, Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling