Högmässa i Liljendal kyrka

sö 12.9 kl. 10.00
Liljendal kyrka

Välkommen att fira högmässa

Helgdag: 16 söndagen efter pingst, Tema: Guds omsorg, Liljendal kyrka, Predikant: Hällström af, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 181:1,4-5; 279:4; 364:1-3; 904; 471; 451, Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo, Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f., (Tavast- vägen 155 A 9, 00560 Helsingfors, FI36 8000 1701 2961 14, referens nummer 9140)


Arrangör

Agricola svenska forsamling