Högmässa i Lappträsk kyrka

sö 19.9 kl. 10.00
Lappträsk kyrka

Välkommen att fira högmässa!

Helgdag: 17 söndagen efter pingst, Tema: Jesus ger liv, Lappträsks kyrka, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén,
Psalmer: 175, 147, 900, 892, 904, 294: 1,3
Syndabekännelse 704. Tacksägelsebön 716
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Svetsaregatan 4 A, 00810 Helsingfors, FI69 1014 3000 2126 27)


Arrangör

Agricola svenska forsamling