Parentationsgudstjänst (vilken kyrka?)

lö 6.11 kl. 13.00 - 14.00
Lovisa kyrka

Minnesgudstjänst för alla under året avlidna.

Helgdag: Alla helgons dag, Tema: De heligas gemenskap, Lovisa kyrka eller Pernå kyrka (exakt plats meddelas senare), Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.


Arrangör

Agricola svenska forsamling