Högmässa i Pernå kyrka

sö 21.11 kl. 13.00 – 14.00

Pernå kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Domsöndagen, Tema: Kristus, Herre över allting, Pernå kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Musikgrupp: Rita Bergman, sopran, Psalmer: 858:1-2; 705; 716; 286:3; 140; 570:5-6; 142:4-7; 858:3, Kollekt: För rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade människor. Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr, (Alpgatan 2, 00530 Helsingfors, FI50 8000 1200 0618 45)


Arrangör

Agricola svenska forsamling