Högmässa första advent Lappträsk

sö 28.11 kl. 10.00
Lappträsk kyrka

Vi firar första advent med att tillsammans sjunga Hosianna. Kyrkkaffet sköts av Marita Johansson. Vi ses i kyrkan.

Helgdag: Första söndagen i advent, Tema: Din konung kommer i ödmjukhet, Lappträsks kyrka, Liturg: Hällström af, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Merja Mäkivirta, Vera Tollander, Församlingsmästare: Christer Viksten, Musikgrupp: Agricolakören, Psalmer: 4:1-3, 53:4, 9, 1, 2:2,4,6-7, 847, Kollekt: För arbete bland barn. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)


Arrangör

Agricola svenska forsamling