Högmässa i Pernå kyrka

sö 16.1 kl. 13.00

Pernå kyrka

Vi firar högmässa. Stark munskyddsrekommendation gäller. Vi får samlas 30 personer i kyrkan.

Helgdag: Andra söndagen efter trettondagen, Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft, Pernå kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Psalmer: 53:1-2 705, 716, 286:3, 164, 904, 53:4, Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010)


Arrangör

Agricola svenska forsamling