Högmässa i Sävträsk kapell

sö 16.1 kl. 10.00

Sävträsk kapell

Vi firar högmässa. Stark munskyddsrekommendation gäller. Vi får samlas 26 personer till högmässa. Vi ses i kapellet.

Helgdag: Andra söndagen efter trettondagen, Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft, Sävträsk kapell, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Psalmer: 53:1-2 705, 716, 286:3, 164, 904, 53:4, Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010)


Arrangör

Agricola svenska forsamling