Högmässa i Andreaskapellet

sö 20.3 kl. 16.00 – 17.00

Andreaskapellet i Andersby

Vi firar högmässa. Vi dricker kyrkkaffe tillsammans.

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi), Tema: Jesus segrar över ondskans makter, Andreaskapellet, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Rita Bergman, Församlingsmästare: Christer Viksten, Kollekt: För utvecklandet av konfirmandarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet (Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling