Högmässa i Sävträsk kapell

sö 27.3 kl. 10.00 – 11.00

Sävträsk kapell

Vi firar högmässa. Vi dricker kyrkkaffe efter högmässan.

Helgdag: Marie bebådelsedag, Tema: Herrens tjänarinna, Sävträsk kapell, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Maria Viksten, Musikgrupp: Maria Linde, Psalmer: 54:1-2; 705; 716; 605; 229; 805: 1 o 4, Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling