Högmässa i Strömfors kyrka

sö 27.3 kl. 16.00 – 17.00

Strömfors kyrka

Vi firar högmässa. Vi dricker kyrkkaffe efter högmässan.

Helgdag: Marie bebådelsedag, Tema: Herrens tjänarinna, Strömfors kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Psalmer: 54:1-3; 705; 716; 53:4; 57; 58; 225; 805, Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling