Högmässa i Sarvsalö kapell

sö 3.4 kl. 18.00 – 19.00

Sarvsalö kapell

Vi firar högmässa.

Helgdag: Femte söndagen i fastan (Judica), Tema: Lidandets söndag, Sarvsalö kapell, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Rita Bergman, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Psalmer: 347:1-3; 705; 716; 73; 87; 219:1-3; 275, Kollekt: För bibelöversättningsarbete i Kina, baserat på avtal mellan Kinas kristna råd och ev.luth. kyrkan i Finland. Finska Bibelsällskapet r.f.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling