Annandag påsk högmässa i Sarvsalö kapell

må 18.4 kl. 18.00 – 19.00

Sarvsalö kapell

Vi firar annandag påskmässa.

Helgdag: Annandag påsk, Tema: Mötet med den Uppståndne, Sarvsalö kapell, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Musikgrupp: Nina Fogelberg, solosång, Psalmer: 103; 702; 715; 90:4; 852; 102; 89:3-5, Kollekt: För ett brett svenskspråkigt kulturarbete inom vår kyrka. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling