Tvåspråkig högmässa i Lovisa kyrka

sö 15.5 kl. 10.00 – 11.00

Lovisa kyrka

Tvåspråkig högmässa. Uppvaktning vid hjältegravarna kl. 9.30. Kyrkkaffe efter högmässan.

Helgdag: Fjärde söndagen efter påsk (Cantate), Tema: Himmelrikets medborgare i världen, Lovisa kyrka, Liturg och predikant: Stina Lindgård, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Maria Viksten, Musikgrupp: Keijo Liski, Psalmer: 470 (finska), Laudamus (svenska), 322 (svenska) dagens psalm, 444 (finska) prediko psalm, musik efter trosbekännelse
532 (svenska) tillredelsepsalm, 903 (finska) lovpsalm, Kollekt: För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missions-sällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling