Tvåspråkig högmässa i Pernå kyrka

sö 15.5 kl. 10.00 – 11.00

Pernå kyrka

Vi firar tvåspråkig högmässa. De stupades dag. Uppvaktning vid hjältegravarna efter högmässan.

Helgdag: Fjärde söndagen efter påsk (Cantate), Tema: Himmelrikets medborgare i världen, Pernå kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Kollekt: För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missions-sällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10), Textläsare: Ilkka Relander, Monica Wiik

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Agricola svenska forsamling