Tvåspråkig högmässa i Sävträsk kapell

sö 15.5 kl. 10.00

Sävträsk kapell

Tvåspråkig högmässa. De stupades dag. Uppvaktning vid hjältegravarna kl.9.30. Kyrkkaffe,

Helgdag: Fjärde söndagen efter påsk (Cantate), Tema: Himmelrikets medborgare i världen, Sävträsk kapell, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Rita Bergman, Församlingsmästare: Magnus Koivula, Kollekt: För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missions-sällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Agricola svenska forsamling