Tvåspråkig högmässa i Strömfors kyrka

sö 15.5 kl. 10.00 – 11.00

Strömfors kyrka

Vi firar tvåspråkig högmässa. De stupades dag. Uppvaktning vid hjältegravarna efter gudstjänsten kl. 11.

Helgdag: Fjärde söndagen efter påsk (Cantate), Tema: Himmelrikets medborgare i världen, Strömfors kyrka, Liturg: Raimo Savolainen, Predikant: Raimo Savolainen, Kantor: Pirjo Laine, Församlingsmästare: Pertti Rajala, Kollekt: För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missions-sällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling