Högmässa i Strömfors kyrka

sö 29.5 kl. 16.00 – 17.00

Strömfors kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe.

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi), Tema: Väntan på den heliga Anden, Strömfors kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Pertti Rajala, Psalmer: 535:1-4; Laudamus;115; 118; 117; 151:3-4, Kollekt: För ökad och bättre utbildning, Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling