Högmässa i Pernå kyrka

sö 5.6 kl. 13.00 – 14.00

Pernå kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe.

Helgdag: Pingstdagen, Tema: Den heliga Andens utgjutande, Pernå kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Psalmer: 535:1-4; 702; 715; 106:1,7; 118; 833; 471; 828:3, Kollekt: För bibelöversättningsarbete. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling