Högmässa i Pernå kyrka

sö 17.7 kl. 13.00 – 14.00

Pernå kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe.

Helgdag: Apostladagen, Tema: I Herrens tjänst, Pernå kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Maria Viksten, Psalmer: 539:1-3, 705, 716, 286:3, 170:1-3, 938, 170:4-6, 539:4,5, Kollekt: För diakoniarbete. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling