Högmässa i Pernå kyrka

sö 25.9 kl. 13.00 – 14.00

Pernå kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe.

Helgdag: Sextonde söndagen efter pingst, Tema: Guds omsorg, Pernå kyrka, Liturg och predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Mikael Helenelund, Församlingsmästare: Maria Viksten, Psalmer: 363:1-3; 148; 364; 391; 296; 885., Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Svetsaregatan 4 A, 00810 Helsingfors, FI69 1014 3000 2126 27)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling