Andakt i Wårkulla på Höutandagen

sö 2.10 kl. 12.00 – 14.00

Verksamhet på annan plats

Höutandagens andakt i Wårkulla inleder Höutandagen.

Helgdag: Mikaelidagen, Tema: Änglarnas dag, Verksamhet på annan plats, Liturg: Hällström af, Predikant: Hällström af, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Kollekt: För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom, (Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby, FI92 4055 9120 0009 78)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling