Ung mässa i Lovisa kyrka

sö 30.10 kl. 13.00 – 14.00

Lovisa kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst, Tema: Jesu sändebud, Lovisa kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Nina Fogelberg, Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Assistent: Ann-Mari Karlsson, Psalmer: 189; 900; 153; 172; 827; 869; 870; 915, 906; 312, Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010 eller referenslista)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling