Gudstjänst med parentation

lö 5.11 kl. 10.00 – 12.00

Lovisa kyrka

Vi tänder ljus för våra nära och kära som avlidit sedan år 2021 års alla helgons dag vars efternamn börjat på A-L.

Helgdag: Alla helgons dag, Tema: De heligas gemenskap, Lovisa kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Assistent: Karin Åstrand, Rea Skog, Musikgrupp: Agricolakören, Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Norra kajen 20b A 5, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling