Högmässa i Sävträsk kapell

sö 15.1 kl. 13.00 – 14.00

Sävträsk kapell

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Andra söndagen efter trettondagen, Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft, Sävträsk kapell, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Psalmer: 175; 53:4; 567:1-5; 12; 224; 805, Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Proviantgatan 4, 00980 Helsingfors, FI69 1014 3000 2126 27)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling