Högmässa i Lappträsk kyrka

sö 22.1 kl. 13.00 – 14.00

Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Tredje söndagen efter trettondagen, Tema: Jesus väcker tro, Lappträsk kyrka, Liturg: Tuija Wilman, Predikant: Tuija Wilman, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 103; 704; 715; 53:4; 344; 901; 434; 945, Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling