Högmässa i Brukets församlingshem

sö 26.2 kl. 16.00 – 17.00

Brukets församlingshem

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Första söndagen i fastan (Invocavit), Tema: Jesus segrar över frestelserna, Bruket, församlingssal, Liturg: Tuija Wilman, Predikant: Tuija Wilman, Kantor: Mia Aitokari, Församlingsmästare: Maria Viksten, Kollekt: Stöd för närstående till missbrukare i Finland. Kran rf. (Georgsgatan 18 A,
00120 Helsingfors) FI12 4055 0011 7136 70.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling