Högmässa i Andreaskapellet

sö 19.3 kl. 16.00 – 17.00

Andreaskapellet i Andersby

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare), Tema: Livets bröd, Andreaskapellet, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Nina Fogelberg, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 383; 705; 716; 486; 226; 873; 844:1-3,8;, Kollekt: För att främja fred och stabilitet. Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling