Högmässa i Brukets församlingshem

sö 26.3 kl. 16.00 – 17.00

Brukets församlingshem

Vi firar högmässa, Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Marie bebådelsedag, Tema: Herrens tjänarinna, Bruket, församlingssal, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Pertti Rajala, Musikgrupp: Giséla Gren-Nordström, Psalmer: 54:1-3; 705; 716; 53:4; 57; 58; 802, Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling