Högmässa i Sävträsk kapell

sö 26.3 kl. 13.00 – 14.00

Sävträsk kapell

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Marie bebådelsedag, Tema: Herrens tjänarinna, Sävträsk kapell, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Nina Fogelberg, Församlingsmästare: Pertti Rajala, Psalmer: 58, 705, 716, 57, 54:1-3, 896, 303:1,4, Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling