Högmässa i Lappträsk kyrka

sö 28.5 kl. 13.00 – 14.00

Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Pingstdagen, Tema: Den heliga Andens utgjutande, Lappträsk kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Nina Fogelberg, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 106: 2,4,6; 106:7; 118; 172; 110:1-3; 535: 3-4
Syndabekännelsen 707 och tackbön 716, Kollekt: För evangeliet på eget modersmål. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling