Högmässa i Strömfors kyrka

sö 28.5 kl. 16.00 – 17.00

Strömfors kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Pingstdagen, Tema: Den heliga Andens utgjutande, Strömfors kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Mia Aitokari, Församlingsmästare: Maria Viksten,

Kollekt: För evangeliet på eget modersmål. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling