Högmässa i Sockenstugan, Pernå

sö 18.6 kl. 10.00

Sockenstugan i Pernå

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efter högmässan.

Helgdag: Tredje söndagen efter pingst, Tema: Kallelsen till Guds rike, Sockenstugan, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Psalmer: 534:1-4; Laudamus; 128:1-3; 945; 228; 437

bön om förlåtelse nr 704, tackbön nr 716,

Kollekt: För grundskol- och yrkesutbildning för ungdomar runt om i världen. Finska
Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling