Högmässa i Lappträsk kyrka

sö 15.10 kl. 13.00

Lappträsk kyrka

Högmässa med kyrkkaffe i Lappträsk kyrka. Kyrkkaffet kokas av Regina och Alf Illman.

Helgdag: Tjugonde söndagen efter pingst, Tema: Tro och otro, Lappträsk kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Eva-Lotta Blom, Kantor: Nina Fogelberg, Församlingsmästare: Christer Viksten, Utomstående assistenter: Regina och Alf Illman är kyrkvärdar, Psalmer: 344; 704, 715; Laudamus - formuläret, 901, 487, Under förbönen 887; 224; 279:1,9, Kollekt: Skolning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien, Svenska Lutherska Evangeli-föreningen r.f., (Skarpskyttegatan 13 A 3, 00120 Helsingfors, referenslista), Textläsare: Kerstin Perttilä
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling