Högmässa i Strömfors kyrka

sö 22.10 kl. 16.00

Strömfors kyrka

Högmässa med kyrkkaffe i Strömfors kyrka

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst, Tema: Jesu sändebud, Strömfors kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Musikgrupp: Malena Jordas, solosång, Psalmer: 189; 286:3; 888; 444; 486; 877, Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010 eller referenslista)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling