Högmässa i Strömfors kyrka

sö 26.11 kl. 16.00

Strömfors kyrka

Högmässa med kyrkkaffe i Strömfors kyrka

Helgdag: Domsöndagen, Tema: Kristus, Herre över allting, Strömfors kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Nina Fogelberg, Församlingsmästare: Päivi Muittari-Liljeström, Psalmer: 142:1-2; 152; 143; 276; 142:3- , 858, Kollekt: För sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom, (Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby, FI92 4055 9120 0009 78)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling