Livets garn högmässa i Lappträsk kyrka

sö 17.3 kl. 13.00 – 14.00
Garn

Lappträsk kyrka

Får man sticka i kyrkan?
På Maria bebådelsedag, gläds vi med Maria över skapandets gåva.

Helgdag: Högmässa "Livets garn" på Marie bebådelsedag, Tema: Herrens tjänarinna, Lappträsk kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Nina Fogelberg, Vera Tollander, Församlingsmästare: Päivi Muittari-Liljeström, Psalmer: 58; 153; 57; 896; 471; 274
Syndabekännelse nr 707, tackbön nr 715, Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Kanalbacken 3C20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling